Sự kiện: 10/12/2017 ROYAL WINTER TOURNAMENT

KIẾN THỨC CỜ

"Chiến thắng nằm ngay những nước đi đầu tiên"

"Nghệ thuật cờ vua"

"Kim chỉ nam cho các đấu thủ"

DANH NGÔN CỜ VUA

Emanuel Lasker