Sự kiện: 10/12/2017 ROYAL WINTER TOURNAMENT

CỜ VÀ CUỘC SỐNG


  • Lợi ích của cờ Vua

    Lợi ích của cờ Vua


    [27-10-2014]

    Cờ vua ở trẻ giúp chống lại được sự trì trệ, chậm chạp của bộ não và giúp cho trí não được thường xuyên làm việc, tư duy sắc sảo, logic hơn

DANH NGÔN CỜ VUA

Mikhail Botvinnik